יפן ארץ השמש העולה - פריחת הדובדבן - טיולים ואגדות