אנדרטה לחללי מלחמת השחרור קיבוץ בית קשת - טיולים ואגדות