טופס אישור התקשרות והזמנת טיול חו"ל

בין: סטודיו בן עמי/טיולים ואגדות ח.פ. 512084583 מרחוב תל גיבורים 5 תל אביב (להלן: "החברה")
לבין: מרחוב ת.ז. (להלן: "הלקוח")

 1. הלקוח מזמין בזאת אצל החברה טיול חו"ל ע"פ המפורסם בעמוד האינטרנט הרלבנטי של החברה.
 2. הלקוח מאשר כי קיבל את תוכנית הטיול, הבין והסכים למרכיבי הטיול, רמת בתי המלון והטיסות, דרגת הקושי וכל הפרטים הרלוונטיים מקובלים עליו. לא תתקבל טענה כי הלקוח לא קרא או לא הסכים לחוזה על תנאיו.
 3. הלקוח מאשר כי הוא במצב בריאות תקין ובעל כושר המתאימים לתיאור בתוכנית הטיול. הלקוח מתחייב להזמין לעצמו ביטוח נסיעות כמקובל, הכולל כיסוי עלויות פינוי במקרה רפואי.
 4. הלקוח מאשר כי החברה מזמינה בעבורו את שירותי הנסיעות מאת ספקי שירותים שונים (טיסות / אוטובוס / בתי מלון / אחר) בהתאם לפרטים המפורטים בדף הטיול, אך לא תהיה אחראית לשיבושים או תקלות אם יחולו אצל ספקי השירותים.
 5. הלקוח מתחייב להגיע בזמן לטיסות, להסעות ולהישמע להוראות המדריך. החברה תהא רשאית להפסיק השתתפותו של לקוח בטיול וזאת בהתאם לשיקול דעת מדריך הטיול והחברה, במקרה בו התנהגותו או מצב בריאותו פוגעים במהלכו התקין של הטיול.
 6. טיסות: אין החברה אחראית על שינויים / ביטולים / איחורים בטיסות כפי שהוזמנו בחברות התעופה השונות או לכל נזק עקיף שיגרם כתוצאה מכך.
 7. אין החברה אחראית על אובדן מזוודות או כל ציוד אחר של הלקוח בטיסות, או בכל זמן אחר.
 8. הלקוח מתחייב לאשרר (צ'ק-אין) את הזמנת הטיסה הלוך ואת הטיסה חזור כ 72 שעות לפני מועדם.
 9. בתי מלון: החברה מתחייבת לספק מלון כפי המתואר בדף הפרסום, או דומה לו ברמתו. הלקוח מאשר כי מקובל עליו רמת בתי המלון והארוחות כפי שמתואר בפרסום הטיול. כל טענה על רמת המלון / הארוחות תופנה ישירות אליהם ולא נגד החברה.
 10. לחברה אין אחריות על שיבוץ החדרים במלון, תקינות מתקני המלון, רמת השירות, רמת התברואה והמזון, הפעלת המזגנים וכדומה. כל טענה בנושאים אלו תופנה אל המלון בלבד.
 11. החברה והמדריך מטעמה יעשו את מירב המאמצים האפשריים לספק את התוכנית כפי שפורסמה. הלקוח מאשר כי לא יהיו לו טענות בגין שינויים בתוכנית מסיבות שונות. (כדוגמא: מזג אויר, כבישים פקוקים, שינויים בלוח הזמנים, אתרים סגורים, כוח עליון וסיבות אחרות.)
 12. באחריות הלקוח לעשות חיסונים מתאימים ולשאת איתו תרופות במידת הצורך.
 13. מטייל שעזב את הקבוצה מכל סיבה שהיא לפני תום הטיול לא יהיה זכאי להחזר חלקי או מלא.
 14. דמי ביטול הזמנת טיול יהיו ע"פ חוק הגנת הצרכן לשירותי תיירות כדלקמן:

  1. אין החזר בגין הודעת ביטול שהתקבלה פחות מ 7 ימי עבודה לפני מועד הטיול
  2. אין החזר ע"פ חוק לאחר 14 יום ממועד ההזמנה. למרות זאת אנו מאפשרים ביטול בעלות 50% עד חודשיים לפני הטיול
  3. ניתן לבטל הזמנת טיול עד 14 יום ממועד ההזמנה בעלות 100 ש"ח לאדם בטיול חו"ל

  לידיעתכם: ניתן לעשות ביטוח הכולל החזר עלות ביטול מכל סיבה שהיא

 15. הלקוח מאשר כי במקרה בו תוגש תביעה כנגד החברה, תהה סמכות השיפוט בתל אביב בלבד.