אמת המים לקיסריה – האקוודוקט

העיר קיסריה אשר נבנתה ע"י הורדוס היתה עיר גדולה ומפוארת. עקב רמת החיים הגבוהה שבה שכללה מזרקות ובתי מרחץ, היה צורך באספקת מים סדירה אל העיר. לצורך כך נבנתה אמת המים- האקוודוקט, שהובילה מים ממעיינות שוני ומאזור נחל תנינים אל העיר.

אמת המים כמובן בנויה על גבי קשתות על פי מיטב הסטנדרטים הרומיים של אותה תקופה. לאורך האמה בחוף אקוודוקט ניתן למצוא כמה כתובות מהתקופה הרומית. באחד מהם עדות ללגיון הרומאי ה-10 אשר נכח בארץ. הכתובת השניה מחוקה. ההשערה כי בכתובת היה עדות ללגיון ה-22 והיא נמחקה במכוון. הסיבה לכך היא כנראה בעקבות חיסול הלגיון ה-22 ע"י הלוחמים במרד בר כוכבא, מה שגרם לרומאים למחוק כל זכר ללגיון זה.

בצד המזרחי של מגרש החניה נמצאה אמת מים נוספת, אמת מים תחתונה אשר אינה נישאת על גבי הקשתות ומקורה מסכר שנבנה בשמורת נחל תנינים.