אנדרטה לנופלים במערכות ישראל בכפר ברוך

אתר ההנצחה הקם בשנת 1973 ביוזמת משפחות חמשת הנופלים במלחמות ישראל מבני המקום וחבריהם.

האנדרטה בקצה רחבת גרנוליט שבה ספסלים, למרגלותיה שיחים מעוצבים. בנויה כקיר מחורץ ומשופע שבמרכזו עמוד גבוה, אך העמוד חצוי למלוא גובהו וברווח שנוצר, בשיא הגובה, הוצב סמל צה"ל.

בתחתית הרווח לפיד זיכרון, אליו מוביל שביל החוצה את השיחים בחזית הקיר.במרכז החלק הימני של הקיר פסוק מקינת דוד: "הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים". במרכז החלק השמאלי פרטי הנופלים ונסיבות נפילתם.