אנדרטת השומר אלכסנדר זייד עמק יזרעאל

פסל ברונזה גבוה של אלכסנדר זייד השומר האגדי וממקימי תנועת "השומר" המשקיף אל עמק יזרעאל.

אגודת השומר

אלכסנדר זייד היה

נרצח

פיסל – דוד פולוס. הפסל נגנב פעמיים ע"י גנבי מתכת.

צילום: דר' אבישי טייכר לפיקיוויקי