אנדרטת חטיבת הנגב באר שבע

חטיבת הנגב הייתה חלק מהפלמ"ח, לחמה בקרבות מלחמת השחרור בדרום הארץ ובין השאר הפעולות הרבות שעשתה שיחררה את באר שבע במבצע משה והגיעה אף עד ים סוף לשחרר את אילת (אום רשרש) במבצע עובדה.

כאשר פירקו את הפלמ"ח התמזגה החטיבה עם צה"ל והפכה לחלק מפיקוד דרום. לכבוד חטיבת הנגב החליטה עיריית באר שבע להקים את אנדרטת בפיסולו של האמן דני קרוואן על גבעה במזרח העיר. האנדרטה מקשת את קו הרקיע של העיר והפכה לאחד מסמלי העיר.

האנדרטה מבטון חשוף ובה מרכיבים המקושרים לפלמ"ח ולמלחמת העצמאות כמו מגדל מחורר, המזכיר מגדלי שמירה שספגו ירי, צינור מים המזכיר את הקרב על הגנת עורק המים, ותעלות המדמות תעלות קשר צבאיות. בבטון ובלוחות נחושת שנקבעו בו חרוטים שמות החללים, סמל הפלמ"ח, יומן המערכה של החטיבה, מרשמי קרב ופסוקים משירי לוחמים.