אנדרטת חץ שחור

אנדרטת "חץ שחור" הוא אתר זיכרון גדול למורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות התגמול החל מפעולת כיסופים בשנת 1954 ומבצע חץ שחור בפברואר 1955 וכלה במלחמת סיני 1956.

האתר הוקם עלי ידי עמותת "חץ שחור" המורכבת מלוחמי הצנחנים מדור פעולות התגמול ששמה לה למטרה להקים אתר מורשת וזיכרון לנופלים בקרב ולסיפור גבורתם של הלוחמים בפעולות התגמול.