אנדרטת לנופלי סיירת אגוז, נוה אטי"ב, הר החרמון

אנדרטה לזכר ארבעת חללי סיירת אגוז שעל שמם נקרא מושב נווה אטי"ב: ראשי תיבות של שמות ארבעה מלוחמי סיירת אגוז שנפלו במסגרת שירותם הצבאי בצפון הגולן: אברהם המאירי, טוביה שרקינגר, יאיר אלגרנטי ובנימין חדד.