אנדרטת מגילת האש, יער הקדושים

פסל ענק מברונזה יצוקה, אנדרטה המספרת את סיפורו של העם היהודי מחורבן לתקומה, פרי יצירתו של הפסל נתן יעקב רפפורט. היא הוצבה ביער על ידי קק"ל בשנת 1968. האנדרטה בנויה כשני גווילי ספר תורה. בגוויל אחד רואים תבליט ארוך ומפורט המספר על קורות עם ישראל, מהחורבן בימי המרד נגד הרומאים ועד לימי השואה. הגוויל השני מתאר את התקומה, העלייה, מלחמת העצמאות ואת הקמת מדינת ישראל.

"ביקור באנדרטת מגילת האש אינו עוד סיור באתר תיירות. צריך לראות זאת בהליכה להתייחדות, משום שאנדרטה זו מבטאת אמנותית את העלילה הגדולה ביותר של עם ישראל במשך כל תקופת הגלות, שואה ועצמאות. " ציטוט מכתבה שנכתבה על הפסל.

חלק ניכבד מוקדש לשיחרור הר הבית והכותל המערבי..סמל המנורה בידי הצנחנים באה לבטא את החזרת המנורה שנלקחה שלל עי הרומאים בחורבן בית שני..בתבליט משער טיטוס ברומא. מלחמת ששת הימים הקרב על ירושלים וכיבוש הכותל מובלט כאן .מעל לדמויות הצנחנים משחררי הכותל מלאך בתקיעת שופר המבשר את הגאולה

צילום: דר' אבישי טייכר