אנדרטת בני מעלה יוסף – מנשרים קלו, מאריות גברו

אתר ההנצחה כולל אנדרטה וחורשה. האנדרטה לצד השביל, על במת בטון בראש מדרגות. לידה לפיד זיכרון. תוחם את הבמה סלע שיש רחב שמעליו נישא דגל ישראל. חזית הסלע מהוקצעת ובראשה פרטי ההנצחה, סמל צה"ל וסמל המועצה האזורית.

במרכז חזית הסלע פסוק מקינת דוד: "מנשרים קלו מאריות גברו", ואחריו כתובים שמות הנופלים ושמות היישובים בהם גרו. האנדרטה נמצאת בחזית חורשת עצים שניטעה לזכר הנופלים. בלב החורשה מצבת אבן שצורתה טרפז ועליה פרטי ההנצחה וסמלי המדינה, המועצה האזורית וקק"ל.

ישובי מעלה יוסף בגליל העליון ע"ש יוסף וייץ שהיה מנהל קק"ל באזור.