אנדרטת מרדכי אנילביץ קיבוץ יד מרדכי

מרדכי אנילביץ היה מפקד הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה. נהרג בקרב מול הנאצים בגטו. בחייו ניחן בכושר מנהיגות בולט, ולאחר מותו נחרטה אישיותו כסמל לאומץ ולהקרבה. עד היום מייצגת דמותו את ההתנגדות היהודית בשואה. 

קיבוץ יד מרדכי קרוי על שמו של מרדכי אנילביץ' והקימו בקיבוץ אנדרטה לזכרו, מעשה ידיו של הפסל נתן רפופורט. למרגלותיה נערכת מדי שנה עצרת הנעילה המרכזית של יום השואה.