בארי הישנה נח'אביר

נחאביר: שם שני למגדל המים של קיבוץ בארי הישן. היה המבנה היחיד המוגן של אותה תקופה בקיבוץ מלבד הבונקרים, והוא מספר את סיפור עליית קיבוץ בארי אל הקרקע במסגרת י"א הנקודות בנגב.