באר הגר ירוחם – ביר רחמא – באר הרחמים

בספר בראשית מסופר איך גרשה שרה אימנו את אמתה הגר אל המדבר, יחד עם בנה ישמעל. הגר יוצאת אל המדבר נושאת נוד מים יחיד ומתרחקת דרומה

עם גמילתו של יצחק ראתה שרה את ישמעאל מצחק, והתנהגות זו של ישמעאל לא מצאה חן בעיניה. בקושי רב שמע אברהם בקול שרה וגיקוַיַּשְׁ כֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת רש את הגר ואת ישמעאל בנה: מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂ ם עַל-שִׁ כְמָהּ, וְאֶת הַיֶּלֶד וַיְשַׁ לְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְ־ (בראשית כא, יד). המים כלו, והגר הגיעה למצב של חוסר בַּ ר בְּ אֵ ר שָׁ בַ עאונים במדבר. כשהסוף המר היה ברור, ומכיוון שלא רצתה לראות במותו של בנה, השליכה הגר את ישמעאל תחת אחד השיחים ונשאה מַה-לָּךְ את קולה בבכי. קריאתו של מלאך הא-לוהים הצילה אותה (בראשית כא, יז). הגר הָגָר; אַל-תִּירְאִי, כִּי-שָׁמַע אֱ-לֹהִים אֶל-קוֹל הַנַּעַר קיבלה הבטחה להמשכיות זרעה, עיניה נפקחו והיא הצליחה לראות וַיִּפְקַח אֱ-לֹהִים אֶת-עֵינֶיהָ, וַתֵּרֶא בְּאֵר מָיִם; את באר המים, מקור החיים: (בראשית כא, יט).וַתֵּלֶךְ וַתְּמַלֵּא אֶת-הַחֵמֶת מַיִם, וַתַּשְׁ קְ אֶת-הַנָּעַרמסורת בדווית בת מאות שנים מזהה בבאר המים העתיקה שבקרקבת היישוב ירוחם את הבאר שהחייתה את נפשם של הגר וישמעאל. שם הבאר, 'ביר רחמה' (באר הרחמים), מתייחס לרחמי א-לוהים על הגר ועל ישמעאל. אמנם השם ירוחם מופיע בתנ"ך כעיר ברשימת ערי לפני הספירה, אך השם 10יהודה שכבש שישק מלך מצרים במאה ה-של העיירה ירוחם בזמננו התקבל בהשפעת מסורת הבאר