באר רבובה

באר רבובה: באר שנבנתה ע"י התורכים לטובת הבדואים באזור ושופצה ע"י הבריטים.

הבאר סיפקה מים בשנים הראשונות של מצפה גבולות.

הבאר היתה בבעלות בדואי מקומי אשר גבה את כספו ולעיתים הסתפק בירקות וקונסרבים.