בית הרצל יער חולדה

לאחר מותו של בנימין זאב הרצל בשנת 1904, החליטה קק"ל על מפעל "תרומת עצי זית": קרן שתאסוף כספים לטובת רכישת נחלות ונטיעת עצי זיתים. לרשות הקרן הועמדו אדמות חולדה, שהוקדשו לנטיעת כרמי זיתים לזכר הרצל.

בשנת 1909 הוקמה במקום חווה לנטיעת עצי זית, ונבנה הבית המפואר שנקרא על שם הרצל.

בתום מלחמת העולם הראשונה התיישבו בחולדה קבוצות של חלוצים שהביאו עימהם את רעיון הייעור לשם כיסוי שטחים חשופים. הסיסמה שלהם: "נייער את ההר, נחייה אותו וגם ניישב".

יער חולדה היא החורשה הראשונה שניטעה בארץ ע"י קרן קיימת לישראל כך נוצר האופי של קק"ל המוכר לנו עד היום: איסוף תרומות מעשירי חו"ל למען נטיעת עצים בארץ.

בית הרצל ביער חולדה שופץ בשנת 2000 והפך מוזיאון ומרכז טיולים אזורי.