בית כנסת רבי יוסף קארו בצפת

בית הכנסת של רבי יוסף קארו היום עומד במקומו של בית המדרש בעיר העתיקה של צפת מן המאה ה-16.

רבי יוסף קארו נולד בספרד ב-1488 ולאחר גירוש ספרד חי בקושטא, אדריאנופול, ובולגריה. רבי יוסף היה אחד ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה היהודית בצפת. בבנין המקורי קארו לימד כ-200 תלמידים בקומה השניה – יש עדות שלמדו בבית המדרש 700 תלמידים.

ברעידת האדמה הגדולה בשנת 1759 נחרב בית הכנסת ונבנה מחדש במבנה צנוע יותר בקומת הקרקע. גם המבנה החדש של בית הכנסת חרב ברעידת האדמה בצפת בשנת 1837, ושוקם במשך עשר שנים במימונו של הגביר רבי יצחק גויטע, שעלה לצפת מאיטליה.

שולחן ערוך: רבי יוסף קארו הוא בעל ספר השולחן ערוך – ספר ההלכה הקנוני היהודי המקובל על תפוצות ישראל.

בית יוסף: הסמטה בה נמצא בית הכנסת נקראת "סמטת בית יוסף", ע"ש ספרו של רבי יוסף קארו, הבית יוסף, שככל הנראה נכתב בבית הכנסת במשך 20 שנה.

מגיד מישרים: פרסומו של בית הכנסת ניתן לו, מהחלק התת קרקעי של החדר אשר תקרתו מקומרת ואשר בו נתגלה לקארו : מלאך בדמות המגיד ואשר בשיחותיו עמו כתב רבי קארו את חזיונותיו בספרו מגיד מישרים.

הרב קארו כונה בתואר הכבוד מרן בין היתר על שם ראשי התיבות "מאתיים רבנים נסמך" כלומר מאתיים רבנים סומכים על רבנותו ומסכימים לכל פסק הלכה שלו.

באדיבות צבי פרץ מאתר הושבילים