גבעת התיתורה – קלעת אל בורג' בלב העיר מודיעין

תל היסטורי עתיק המלא ממצאים ארכיאולוגים, ובזכות זה ניצל מתנופת הבנייה של העיר מודיעין לשמחת התושבים המטיילים. העירייה דאגה לפתח את הגבעה, לסדר שבילים נגישים ושילוט מאיר עיניים המספר את תולדות המקום.

במקום נמצאו שרידים החל מלפני 6000 שנה ועד היום: מערות מסתור ממרד בר כוכבא, מערות קבורה מבית שני, גתות להפקת יין, בתי בד לשמן, שומרות כרמים, בור סיד, ובורות מים רבים, מצודה צלבנית הנקראת קלעת א-טנטורה ושרידי הכפר אל-בורג' הערבי קלעת אל בורג' שהיה במקום במקום עד מבצע דני במלחמת השחרור.

קלעת א-טנטורה נבנה בתקופה הצלבנית בידי משפחת אצולה צרפתית בשם "טרנטה" לגובה שלוש קומות. הקומה הראשונה נמצאת כיום מתחת לפני השטח, הקומה השנייה גלויה ועל הקומה השלישית שאינה קיימת עוד, מעיד גרם מדרגות. המבצע בנוי מאבנים גדולות ומסותתות שכלל הנראה השתייכו למבנה ציבור קדום גדול ששכן במקום. תחת המבנה נתגלתה מערכת מסתור הכוללת מערת קבורה עתיקה, מערכת חדרים ומחילות.

מגג המבנה ואף מראש הגבעה שסביב המבנה תצפית יפה על שפלת החוף ועל תל גזר, על העיר מודיעין, ועל הרי ירושלים המשתפלים מערבה, הרי גופנה והרי שומרון.

התמונה שצולמה ע"י דרור שועלי לפייסבוק של עיריית מודיעין