הגנים הבהאים חיפה

המרכז הבהאי העולמי נמצא בחיפה על הר הכרמל, שאותו ראה מייסד הדת, בהאא אללה, כקדוש, משום שזיהה אותו כ"הר ציון" שאליו יבואו כל הגויים באחרית הימים.

עם מותו של בהאא אללה וע"פ צוואתו נטמנו עצמותיו כאן בכרמל. נבנו שדרת העמודים והמקדש בעל כיפת הזהב. סגנון הבניה משלב מזרח ומערב והפגנת עושר גדולה, לדוגמא  שנים עשר אלף אריחי זהב לכיפה שיובאו מכל העולם, שיש קאררה איטלקי לעמודים ועוד. המקדש משמש לתפילה ומדיטציה.

לאחר קבלת אישור מעירית חיפה להרחבת השטח בשנת 1987 הקימו 18 טראסות בגינה הצמודה למקדש, כל אחת מוקדשת לאחד מתלמידיו המקוריים של הבאב. הגינון בגנים הוא בין המושקעים בעולם, כל מדרגה ייחודית אך המדרגות בעלות אמפיינים דומים, והמדרגות מכילות גם מפלי מים קטנים, עם מערכת מים נפרדת וסירקולרית לכל מדרגה.

במדרגה הגדולה שמעל מקדש הבאב נמצאים מושב בית הצדר העולמי המנהל את הדת על ידי 9 חברים, הארכיון הבהאי והמרכז ללימוד כתבי הקודש הבהאים, המרכז להכשרת יועצים בינלאומיים וארבע מצבות זיכרון משיש קרארה לבן במקום קבורת משפחת הבאב.