הגשר התלוי מעל נחל הבשור

הגשר התלוי על נחל הבשור הוא אטרקציה תיירותית בכניסה הדרומית אל דרך נוף נחל הבשור. ניתן לחצות את הגשר התלוי אל הדיונות בעברו השני של נחל הבשור.

הגשר נמצא באחריות מועצה אזורית אשכול והמנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור. הגשר תוכנן על ידי האדריכלים יפתח אלוני ודודי דרורי.  אורכו של הגשר כמעט 80 מטר. העלייה על הגשר מוגבלת ל-45 איש במקביל.