כנסיית החתונה הקתולית בכפר כנא

הכנסייה הקתולית נבנתה בשנת 1879 במקום שבו נעשה הנס הראשון של ישו "נס היין". מספרים שבכפר יהודי גדול, בימי הבית השני, התקיימה חתונה. במהלך החגיגה והשמחה התגלה פתאום כי יש מחסור ביין לאורחים. ישו ואמו מרים נחלצו מיד לעזרה ובכוחות משותפים החלו הופכים את המים שבכדים ליין.

הכנסייה היא כנסייה לא גדולה, שקטה, עם אולם ארוך אחד. בחלק התחתון של הכנסייה אפשר למצוא שרידים ביזנטיים מכנסייה גדולה שהיתה שם בימי הביניים. ליד המזבח יש קט מפסיפס עם כתובות המעידות כי הכנסייה נבנתה עם חורבות של בית כנסת מהמאה ה-4 לספירה. התרגום של אחת הכתובות "זכור לטוב יוסה בן תנחום בן בוטה ובניו, שעשו את הטבלה הזאת. תהיה להם הברכה אמן".

כיום, זוגות קתוליים רבים מגיעים אל הכנסייה כדי לחדש את ברית הנישואים שלהם.