מבצר אנטיפטרוס גן לאומי תל אפק

תל אפק-תל שהיה מיושב לאורך תקופות קדומות וזאת עקב מיקומו האסטרטגי ליד מעיינות המהוות את מקורות הירקון וליד מעבר אפק. מעבר אפק הינו פרוזדור שעבר בין הרי השומרון במזרח וביצות הירקון במערב. המעבר היה חלק מדרך הים ההיסטורית אשר חיברה בין מסופוטמיה למצרים.
בתקופה הרומית בנה כאן הורדוס עיר רומית בשם אנטיפטרוס ע"ש אביו. העיר נהרסה ברעידת אדמה בשנת 363 לספירה. במקום ניתן לראות את שרידי העיר. המבצר שאנו רואים כיום הינו מבצר אותו בנו העותמנים במאה ה-16. המבצר היה קרוי "בינאר באשי" אך רבים חושבים שהוא נקרא מבצר אנטיפטרוס בטעות.
בשטח התל ישנם מבנים מתקופת המנדט הבריטי. הבריטים בשנות ה-30 חיפשו פיתרון לבעיית המים בירושלים והחליטו לשאוב ולהזרים את מי הירקון לכיוון ירושלים.
תל אפק הינו חלק מגן הלאומי ירקון-תל אפק. במקום ניתן ליהנות מטיולים קצרים לכיוון בריכת הנופרים ומקורות הירדן אשר נמצאים בצד השני של הגן הלאומי.