מוזיאון המים וביטחון הנגב ניר-עם

מוזיאון המים ובטחון הנגב נמצא בתוך בריכת המים המקורית שסיפקה בעבר מים ליישובים שונים בנגב. הכניסה למוזיאון עוברת בתוך שני צינורות מוביל המים הארצי.

המוזיאון מספר על ראשית ההתיישבות באזור, קשיי הקליטה וההתמודדות עם בעיות המים והשכנים והמאבק למען הכללת אזור הנגב כחלק ממדינת ישראל.

במקום תצוגה היסטורית על גילוי המים במקום והפיכת המקום ליישוב, מבצע עליית 11 היישובים הראשונים בנגב ועוד.