מחילות המסתור בחורבת מדרס

תושבי אזור בית גוברין (ארץ אלף המערות) חצבו אבני בניין באזור שפלת יהודה למטרת אבני בניין ויצירת מחסנים תת-קרקעיים לסחורה חקלאית. מערות אלו ברובם נחצבו בצורת פעמון שפתח צר בראשו ומתרחב כלפי מטה. גם כאן במדרס העתיקה נמצאת מערת פעמונים עמוקה. בהמשך, בתקופת המרד ברומאים חצבו יהודי האזור מנהרה ארוכה ונסתרת מדופן הפעמון למטרות מסתור והגנה.

מערת פעמון נקראת כך על שם צורת הפעמון שלה. את מערת הפעמון החלו לחפור מלמעלה למטה. מאחר ובאזור זה שלושת המטרים העליונים של האדמה הינם שכבה קשה הנקראת נארי, את הפתח העליון למערה חצבו כפתח צר, וברגע שעברו שכבה קשה זו, והגיעו לקרטון הרך, הרחיבו את החציבה. חציבת מערות הפעמון הרבות הפזורות באזור הייתה ככל הנראה לכריית הקרטון אשר שימש כחומר בניה. בהמשך נראה כי היו למערות גם שימושים משניים נוספים כגון מגורים או אכסון. תקרת מערת הפעמון התמוטטה עם השנים.

מדופן מערת ניצבה מערכת מסתור יפה ומפותלת מתקופת מרד בר כוכבא. מערכת המסתור היא למעשה אוסף של חדרים לשימושים שונים אשר חוברו על ידי מחילות. ברוב החדרים ניתן לעמוד אך במחילות שבין החדרים יש צורך לזחול על ארבע. מערכת המסתור שימשה את הלוחמים כמקלט בעת מצוקה וכבסיס תת קרקעי. באזור פזורות שפע של מערכות מסתור בהם ניתן למצוא גם מחסנים רבים למזון, שמן ומים. המערה היא בטוחה לזחילה. המסלול הוא מעגלי ולוקח כ-20 דקות. המסלול במערה חד סטרי וחובה להתחיל מהפתח העליון שבדופן מערת הפעמון כדי לשמור על כיוון אחיד של זחילה.

סוג המערה: 
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות: 
לשלב בטיול בסביבה עם: