מחילות המסתור בתל גודד

תל גודד הוא אתר ארכאולוגי באזור שפלת יהודה, הכולל בין השאר שרידים מתקופת המקרא והתקופה הרומית ומערכות מסתור מימי בר כוכבא.

חורבה מבית שני שבימי מרד בר כוכבא התמלאה במחילות מסתור, שהגדולה שבהן מכילה גם קולומבריום מרשים. במקום מערות רבות, בחלקן גדולות יותר ובחלקן רק מספקות צל לקבוצה קטנה של אנשים. יש מערות כניסות רבות למערות על התוואי של השבילים באזור. כדי למצוא את המערות מומלץ לחפש קירות סלע חשופים שבקרבתם יש לפעמים כניסות למערכות המסתור.

למרגלות התל נחשף גם אתר עתיקות (הקרוי חורבת טבק). מתחת למבני המגורים נחצבו מערכות מסתור, המיוחסות למרד בר כוכבא. מערכות אלו מבוססות על מתקנים קדומים ששימשו את יושבי העיר הרומית, ובהם מחסנים, מקווה טהרה, מערות פעמון, בורות מים ומתקני קולומבריום. הכפר היהודי שהתקיים במקום זה, נחרב כנראה עם כישלון מרד בר כוכבא. במדרון, בשטח שבין ראש תל גודד לחורבת טבק אותרו מערות קבורה מתקופת המקרא ומן התקופה ההלניסטית והרומית הקדומה.

מתקופות מאוחרות יותר נשתמרה באר מים עמוקה, הנקראת 'באר רסק'. מאגר מי התהום שלה כבר יבש, אולם דופנותיה הבנויות נשתמרו היטב.

תל גודד הוא אחד האתרים המטוילים ביותר בשפלת יהודה, ומשולב בשביל ישראל. מערכות המסתור והבאר שבו מהוות אטרקציה תיירותית בולטת, והוא נחצה בשבילי מטיילים מסומנים ובשבילי אופניים רבים.

סוג המערה: 
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות: בכניסה שלט חשש מפולת
לשלב בטיול בסביבה עם: