מערת האימה השומרונית / מערת אבו-שינג'י

הערבים קוראים למערה אבו-שינג'י כלומר מערת אחוז העווית. כפי הנראה קשור השם בממצאים מהמערה: בעקבות בדואים שחשפו במקום בשנת 62 פפירוסים עתיקים, החלו בשנים 63-64 חפירות ארכיאולוגיות במקום. בחפירות נחשפו מעל 200 שלדי אנשים נשים וטף, שנמצאו לצד המון בגדים מכובדים, כלי חרס, טבעות, חותמות ותעודות כתובות פפירוס בשפה השומרונית, שמעידים על בריחה המונית של שומרונים עשירים מאזור שכם למערה זו.

מן המחקר התברר כי אלכסנדר מוקדון הפקיד שליט על שומרון לאחר שכבש אותה, והשומרונים שרפו אותו חי. אלכסנדר עלה על שומרון והרג רבים מהשומרונים, וכפי הנראה מצא את הבורחים הרבים שנסו אל מערת ואדי דליה והצית אש בפי המערה עד שמתו כולם. חלק מן הממצאים מוצג במוזיאון רוקפלר ורובם שמורים בארה"ב.

סוג המערה: 
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות: 
לשלב בטיול בסביבה עם: