מערת הקמח בנחל פרצים

נחל פרצים חוצה את מישור עמיעז, מתחם שטוח, שנמצא בין הר סדום במזרח למצוקי ההעתקים במערב. פעם הייתה כאן קרקעיתו של ים תטיס הקדמון והחומר ממנו עשוי האזור אינו אדמה, אלא חוואר, שהוא אבקה לבנה דחוסה מחומר גירי רך שנוצר משקיעה של מילארדי יצורי ים לאורך מליוני שנים אל הקרקעית. בהליכה בנחל פרצים ניתן לראות בקירות הנחל את השכבות השונות ולעיתים גם את תנועת המים שיצרה מגוון צורות בחוור.

מערת הקמח נמצאת בנחל פרצים נוצרה ע"י מים שפילסו דרכם בחריץ בחוור ויצרו מעבר תת קרקעי ממישור עמיעז לנחל פרצים. המטיילים העוברים במערה יוצאים לבנים כאילו השתכשכו בקמח. לאחרונה המעבר במערה אסור מחשש להתמוטטות. למערה יש מספר פתחים מתוך ערוצי נחל פרצים.

סוג המערה: חווארים
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות: המערה סגורה מחשש קריסה
לשלב בטיול בסביבה עם: נחל פרצים לאור ירח, מערות הר סדום, מפעל האשלג