מערת שכניה

מערה קארסטית המשמשת למשכן לעטלפים נדירים, נמצאת בתוך הר שכניה ומסביבה הישובים מנוף, שכניה וקורנית, שבתחום המועצה האזורית משגב (גוש שגב), נוף מכוסה חורש טבעי וצמיחת הפרח הנדיר רצועית הגליל ממשפחת הסחלביים.

סוג המערה: קארסטית נטיפים ועטלפים
ציוד מיוחד: אין
הערות ואזהרות: שלט אזהרה – לא להפריע את מנוחת העטלפים
לשלב בטיול בסביבה עם: מבדד נטופה, תל יודפת, חוות חלב עם הרוח, גן הקופים ביודפת