מצפה גבולות

מצפה גבולות הוקם בשנת 1943 במסגרת הקמת שלוש תחנות ניסיוניות בנגב. לבני הבוץ (אדובה) ממנו בנויים קירותיו וחומותיו של מצפה גבולות, חובקים בתוכם את סיפורו המאלף של היישוב הראשון בנגב המתחדש.

בשנת 1949 עבר קיבוץ גבולות כקילומטר אחד צפונה למקומו הנוכחי, ומבני המצפה ננטשו עד שבשנת 1996 שוקמו ביוזמת המועצה לשימור אתרים, קק”ל והמועצה האזורית אשכול. במקום הוקם מרכז מבקרים והאתר הוכרז כאתר לאומי.

מה באתר: אתר ביקור והפעלה ייחודי המציע פעילות מגוונת, שחזור האתר ההיסטורי כולל סיפור צינור המים לנגב, מאפייה מימי מלחמת העצמאות, מפעל לליטוש יהלומים, כלים חקלאים עתיקים ועוד.