סמטה פלונית וסמטה אלמונית

סמטה פלונית וסמטה אלמונית הן שתי סמטאות קטנות, המקבילות זו לזו, ויוצאות מרחוב המלך ג'ורג' במרכז העיר תל אביב.

הקבלן שבנה את השכונה, מאיר גצל שפירא, ביקש לקרוא לאחת הסמטאות על שמו ולשנייה על שם רעייתו, סוניה.

ראש העיר דאז, מאיר דיזנגוף לא הסכים להחלטת הקבלן להנציח את שמו והחליט לשנות את שמותיהן של הסמטאות כך שיהוו אי-הנצחה מושלמת לשמו של שפירא: האחת תקרא סמטה אלמונית, והשנייה סמטה פלונית.

בחזית כל סמטה הפונות לרחוב קינג ג'ורג' הוצב פסל אריה מבטון בגודל טבעי.